Aktualności

Archiwum Newsów

Galeria

Plan lekcji nr 2

Zmiany w planie

Kalendarium

Dokumenty

Wykaz podręczników

TIK

eTwinning

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Przyjaciele szkoły :)

RODO


Patron

Historia szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Rada Rodziców

Administracja

Dział techniczny

Dzwonki

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Klasy


Nasi absolwenci


Koła zainteresowań


Redakcja

Kontakt


Linki dla nauczycieli

Linki dla uczniów

Linki dla rodziców

od 18.04.2005 roku

Ramowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Zadanie
I Organizacja życia szkolnego
Formy realizacji Demokratyczne, tajne wybory do SU.
Współpraca z klasą miesiąca w zakresie 7 stałych zadań klasy miesiąca.
Atrakcyjne spędzanie czasu pozalekcyjnego oraz organizacja imprez szkolnych.
wewnątrzszkolne konkursy okazjonalne oraz całoroczne.
Współorganizowanie apeli szkolnych.
Współpraca z kołami zainteresowań.
Uaktualnianie gazetki samorządowej.
Współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.
Zamieszczanie bieżących informacji z życia szkolnego w gazetce szkolnej.
Odpowiedzialni
Funkcyjni SU
Zadanie
II Udział w życiu patriotycznym i regionalnym
Formy realizacji
1. Uczczenie rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2. Złożenie wiązanek kwiatów na grobach poległych żołnierzy.
3. Święto niepodległości - zorganizowanie uroczystej akademii.
4. Wyzwolenie Gostycyna - zorganizowanie apelu.
5. Konstytucja 3 maja - zorganizowanie apelu.
6. Święto patrona szkoły - zorganizowanie wystroju szkoły i uroczystości.
7. Opieka nad grobami.
8. Kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wigilią.
Odpowiedzialni
klasa miesiąca, wychowawcy klas, nauczyciel historii, opiekunowie SU
Zadanie
III Organizowanie życia kulturalno - sportowego w szkole
Formy realizacji
Dzień Chłopca - współpraca z samorządami klasowymi.
Kultywowanie tradycji poprzez pamięć o świętach i dniach okolicznościowych.
Uczestnictwo w akcjach i konkursach ogólnopolskich.
Organizacja dyskotek szkolnych.
DEN - przygotowanie uroczystego apelu we współpracy z klasą miesiąca.
Odpowiedzialni
klasa miesiąca, wychowawcy klas, opiekunowie SU

Wstecz


Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. (052) 3346308
gostycyngim@op.pl

Logo


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie


Wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły zgłoś na maila dgiersz@wp.pl
Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

Logo


© Copyright 2005 by GwG - wszelkie prawa zastrzeżone!