Aktualności

Archiwum Newsów

Galeria

Plan lekcji nr 4
dla gim. i szk.podst.

Zmiany w planie

Kalendarium

Dokumenty

Wykaz podręczników

TIK

eTwinning

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Przyjaciele szkoły :)


Patron

Historia szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Rada Rodziców

Administracja

Dział techniczny

Dzwonki

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Klasy


Nasi absolwenci


Koła zainteresowań


Redakcja

Kontakt


Linki dla nauczycieli

Linki dla uczniów

Linki dla rodziców

Pogodazobacz księgę gości

dopisz się do księgi


Szkoła Współpracy

Rok szkolny 2015/2016

Protokół ze spotkania uczestników "Szkoły Współpracy"

1. Na spotkaniu koordynowały W.Górska i A.Okonek zaprosili wszystkich rodziców z trójek klasowych gimnazium oraz Radę RSU. Spotkanie odbyło się 9 grudnia 2015r.o godzinie 18:00 w świetlicy gimnazialnej. Uczestnikami spotkania byli: koordynatorzy, p. R. Grzeszczak, p. M. Gąsiorowska, p. M. Bąk, p. J. Karwasz, p. A. Górniak. Nie przybył żaden członek RSU.
2. Przypomniano założenia planu współpracy na lata 2015-2016. Złożono sprawozdanie z już wykonanych zadań oraz z tego, czego nie udało się zrealizować.
3. Wypracowano dalsze działania do realizacji:
- spotkania klas z ekspertami: lekarz (dojrzewanie młodzieży), policjant (dopalacze),
- spotkania pasjonatów: ozdoby z krepy, motocykle, wyroby pszczele, górnictwo. Spotkania będą miały formy warsztatów z chętną młodzieżą i rodzicami po zakończeniu lekcji lub formą wyjazdową. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za organizację spotkań.
4. Przed zebraniem zbierano zapotrzebowanie od nauczycieli na pomoce dydaktyczne w ramach uatrakcyjnienia zajęć. Zaproponowano uczestnictwo koordynatorów projektu z zebraniem z Radą Rodziców dotyczącą budżetu oraz przedstawienie potrzeb. Podjęte też zostaną próby zaproszenia instruktora zumby na zajęciach z w-f.
5. Omówiono też realizację przygotowania projektu zagospodarowania szkolnego patio do wypoczynku. Zbierane mają być wiadra-pojemniki na rośliny, worki-osłonki, zakupione doniczki, ziemia, siane przez klasy kwiaty. Skontaktowano się też z urzędnikiem Urzędu Gminy z Gostycyna w celu pozyskania drzewek.
6. Dyskutowano też o doposażeniu WC w lustra i o suszarki do rąk.
7. Zastanowiono się też nad możliwością pozyskania stołów na potrzeby wypoczynku wśród zieleni. Wniosek do bydgoskiej fabryki kabli ma być napisany na zebraniu rodziców.

Obecni: p . R. Grzeszczak - 1a, p. M. Gąsiorowska - 1a, p. A. Górniak - 1b, p. J. Karwasz - 1b, p. M. Bąk - 3a, p. W. Górska n-l, p. A. Okonek n-l.

Rok szkolny 2014/2015

CEL:

W TERMINIE OD 2014 ROKU DO + ? - SZKOŁA JEST MIEJSCEM WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ: UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

TUTAJ WSZYSTKIE STRONY ROZWIJAJĄ SWOJE PASJE, ANGAŻUJĄ SIĘ REALIZUJĄC RÓŻNE DZIAŁANIA.

TERMIN REALIZACJI, OKRES PLANOWANIA:

Wrzesień 2014 - czerwiec 2016

Rok szkolny: 2014/2015; 2015/2016

SKŁAD ZESPOŁU PLANUJĄCEGO RUN:

Przedstawiciele rodziców:
- p. Beata Błajek
- p. Katarzyna Mazalon
Przedstawiciele uczniów:
- Katarzyna Kończynska
- Ewa Bartlewska
Przedstawiciele Grona Pedagogicznego:
- p. Anna Okonek
- p. Wioletta Górska

Program "SZKOŁA WSPÓŁPRACY"

Wstecz


Gimnazjum
im. Jana Pawła II
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. (052) 3346308
gostycyngim@op.pl

Logo


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie


Wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły zgłoś na maila dgiersz@wp.pl
Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

Logo

Mały poradnik życia
© Copyright 2005 by GwG - wszelkie prawa zastrzeżone!