Aktualności

Archiwum Newsów

Galeria

Plan lekcji nr 2

Zmiany w planie

Kalendarium

Dokumenty

Wykaz podręczników

TIK

eTwinning

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Przyjaciele szkoły :)

RODO


Patron

Historia szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Rada Rodziców

Administracja

Dział techniczny

Dzwonki

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Klasy


Nasi absolwenci


Koła zainteresowań


Redakcja

Kontakt


Linki dla nauczycieli

Linki dla uczniów

Linki dla rodziców

od 18.04.2005 roku

Regulamin porządkowy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie

1. Zabrania się wstępu na teren gimnazjum, a w szczególności do obiektu gimnazjum, uczniom szkół ponadpodstawowych i osobom nieupoważnionym. Uczniowie szkół podstawowych mogą wejść na teren gimnazjum za zgodą nauczycieli dyżurujących lub pani woźnej.
2. Gimnazjalistów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły od chwili przybycia do gimnazjum do czasu zakończenia planem zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Uczeń, wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, może być zwolniony z części zajęć szkolnych.
3. Z chwilą usłyszenia dzwonka na lekcje uczniowie rozważnie i spokojnie udają się przed izbę lekcyjną i ustawiają się w ustalonym porządku, pozostawiając na korytarzu wolne miejsce pośrodku na przejście.
4. Z chwilą usłyszenia dzwonka na przerwę uczniowie, na polecenie nauczyciela, rozważnie i spokojnie wychodzą z klasy na przerwę.
5. W czasie przerwy gimnazjaliści mogą przebywać w budynku szkoły na holu i korytarzu dolnym oraz na zewnątrz obiektu przed wejściem głównym na części utwardzonej, zabezpieczonej od strony ulicy Sępoleńskiej barierkami. Kategorycznie nie wolno siadać na barierkach i opierać się o barierki. Należy podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pani woźnej oraz uczniów dyżurnych wyznaczonych przez Samorząd Uczniowski. Wszelkie śmieci wyrzucamy do koszy ustawionych na korytarzach i holach.
6. Uczniowie mający zajęcia na piętrze udają się rozwżnie po schodach (prawa strona) na górny hol, zostawiają teczki i schodzą na dół (lewa strona schodów) na przerwę.
7. Uczniowie mający zajęcia w świetlicy obowiązkowo udają się do świetlicy i uczestniczą w zajęciach o tematyce proponowaniej przez wychowawcę świetlicy wykonując polecenia nauczyciela.
8. Do piwnic uczniowie mogą udać się samodzielnie wyłącznie do szatni przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu. W innych przypadkach za zgodą na polecenie nauczycieli dyżurujących, nauczycieli wychowania fizycznego, pani woźnej. Szkoła nie odpowiada za pozostawione w szatni pieniądze i cenne przedmioty - można je zdeponować w sekretariacie.
9. Zabrania się wchodzenia na patio, siadania na parapetach okiennych, manipulowania urzędzieniami (np. okiennymi, skrzynkami bezpieczników, hydrantami, gaśnicami), dotykania oznaczeń przeciwpożarowych i informacyjnych.
10. Uczniowie w celu wypicia ciepłej herbaty udają się w wyznaczonym czasie do świetlicy szkolnej. Po wypiciu herbaty uczniowie opuszczają pomieszczenie i wychodzą na pzrerwę lub na lekcje.
11. Uczniowie przebywając w sanitariach obowiązkowo zwracają szczególną uwagę na zachowanie higenicznych warunków tych pomieszczeń oraz z ostrożnością i rozwagą używają urządzeń snanitarnych.
12. Uczniowie korzystający z obiadów o ustalonej godzinie oczekują na dolnym holu i do szkoły podstawowej udają się wyłącznie pod opieką Pani Katarzyny Urbanek.
13. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym rano rozważnie oczekują na przyjazd autobusu. Po przyjeździe spokojnie, pojedynczo wsiadają do autobusu i zajmują miejsca. W autobusie obowiązuje uczniów spokój i podporządkowanie się poleceniom i zaleceniom opiekuna - Pani Haliny Kroll oraz kierowcy - Pana Andrzeja Bonka. Po przyjeździe do gimnazjum udają się do świetlicy szkolnej oczekując na lekjcje. Po skończonych lekcjach, przed odjazdem autobusu, przebywają w świetlicy. Do autobusu uczniowie obowiązkowo udają się w szyku zwartym pod opieką wychowawcy świetlicy.
14. Uczniowie dojeżdżający autobusami liniowymi PKS po przyjeździe autobusu zmierzają bezpośrednio do gimnazjum i udają się do świetlicy. Po zajęciach rozważnie idą na przystanek PKS lub oczekują w świetlicy do chwili odjazdu autobusu.
15. W przypadku nie zastosowania się do norm powyższego regulaminu zostanie pzeprowadzona rozmowa ucznia z:
a) wychowawcą,
b) wychowawcą w obecności rodziców,
c) dyrektorem,
d) dyrektorem w obezności rodziców.
Kategoria romowy jest uzależniona od kolejnych uchybień ucznia wobec regulaminu.
16. Dyrekror gimnazjum zastrzega sobie prawo zmieny postanowień regulaminu z powiadomieniem ogółu uczniów.

Regulamin obowiązuje od 20 września 1999 roku.

Wstecz


Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. (052) 3346308
gostycyngim@op.pl

Logo


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie


Wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły zgłoś na maila dgiersz@wp.pl
Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

Logo


© Copyright 2005 by GwG - wszelkie prawa zastrzeżone!