Aktualności

Archiwum Newsów

Galeria

Plan lekcji nr 2

Zmiany w planie

Kalendarium

Dokumenty

Wykaz podręczników

TIK

eTwinning

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Przyjaciele szkoły :)

RODO


Patron

Historia szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Rada Rodziców

Administracja

Dział techniczny

Dzwonki

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Klasy


Nasi absolwenci


Koła zainteresowań


Redakcja

Kontakt


Linki dla nauczycieli

Linki dla uczniów

Linki dla rodziców

od 18.04.2005 roku

Regulamin dyskotek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie

Załącznik nr 17

1. Uczniowie gimnazjum mają prawo do organizowania dyskotek.
2. W dyskotece mogą uczestniczyć tylko uczniowie gimnazjum.
3. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oraz rodzice.
4. Organizacja dyskoteki musi być poprzedzona akceptacją nauczycieli-opiekunów oraz dyrektora gimnazjum.
5. Informcja o dyskotece powinna być wywieszona na gazetce samorządowej na tydzień przed planowanym jej terminem.
6. Uczniowie danej klasy biorą udział w dyskotece za zgodą wychowawcy, przynosząc pisemną zgodę rodziców(opiekunów prawnych).
7. Uczniowie biorący udział w dyskotece, są zobowiązani do utrzymania porządku w pomieszczeniu, w którym się ona odbywa podczas jej trwania i po zakończeniu.
8. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, po godzinie, od czasu rozpoczęcia dyskoteki, drzwi główne szkoły zostają zamknięte.
9. Podczas trwania dyskoteki nie wolno opuszczać budynku szkoły bez zgody nauczyciela-opiekuna.
10. W trakcie trwania dyskoteki uczniowie są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom nauczycieli-opiekunów.
11. Uczniowie zachowujący się podczas dyskoteki w sposób niewłaściwy, będą odbierani przez rodziców lub zostaną odwiezieni do domu.Nie będą mieli wstępu na najbliższą dyskotekę, a ich zachowanie będzie analizowane na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.
12. Czas trwania dyskotek (godz. rozpoczęcia i zakończenia) określa dyrektor gimnazjum, mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, dyspozycyjność nauczycieli i kierowcy autobusu szkolnego oraz realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.
13. Dyrektor gimnazjum ma prawo zmienić czas trwania, zawiesić lub odwołać dyskotekę po uprzednim powiadomieniu Rady Samorządu Uczniowskiego o przyczynach tej decyzji
14. Powyższy regulamin dotyczy również imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym i innych organizowanych dla uczniów gimnazjum przez nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły.

Regulamin obowiązuje od 6 marca 2000 roku.

Wstecz


Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. (052) 3346308
gostycyngim@op.pl

Logo


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie


Wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły zgłoś na maila dgiersz@wp.pl
Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

Logo


© Copyright 2005 by GwG - wszelkie prawa zastrzeżone!