Aktualności

Archiwum Newsów

Galeria

Plan lekcji nr 4
dla gim. i szk.podst.

Zmiany w planie

Kalendarium

Dokumenty

Wykaz podręczników

TIK

eTwinning

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Przyjaciele szkoły :)


Patron

Historia szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Rada Rodziców

Administracja

Dział techniczny

Dzwonki

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Klasy


Nasi absolwenci


Koła zainteresowań


Redakcja

Kontakt


Linki dla nauczycieli

Linki dla uczniów

Linki dla rodziców

Pogodazobacz księgę gości

dopisz się do księgi


Dokumenty

Procedury Zespołu Szkół w Gostycynie - plik w formacie PDF

Procedura postępowania w przypadku zaniedbania ucznia przez rodziców - plik w formacie PDF

Procedura reagowania na cyberprzemoc - plik w formacie PDF

Wewnątrzszkolny program przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole rok szkolny 2014/2015 - plik w formacie DOC

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W GOSTYCYNIE - plik w formacie PDF

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie - plik w formacie PDF

Kryteria wychowawcy świetlicy - plik w formacie PDF

Kryteria terapeuta zajęciowy - plik w formacie PDF

Kryteria pedagog - plik w formacie PDF

Kryteria psycholog - plik w formacie PDF

Kryteria oligofrenopedagog - plik w formacie PDF

Zarządzenie + Regulamin oceny pracy nauczyciela - plik w formacie PDF

Kryteria bibliotekarz - plik w formacie PDF

Kryteria nauczyciel wspomagający - plik w formacie PDF

Kryteria logopeda - plik w formacie PDF

Kryteria doradca zawodowy - plik w formacie PDF

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie - plik w formacie PDF

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego - plik w formacie PDF

Plan pracy zespołu wychowawczego SP w Gostycynie w Gostycynie - plik w formacie PDF

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie na rok szkolny 2016/2017 - plik w formacie PDF

Biwak - zgody, regulamin, harmonogram - plik w formacie PDF

Ankiety - plik w formacie PDF

Plan pracy zespołu wychowawczego Zespołu Szkół w Gostycynie rok szkolny 2014/2015 - plik w formacie PDF

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie - plik w formacie PDF

Ewaluacja Regulaminu Uczniowskiego dotycząca stroju w szkole i na dyskotekach - plik w formacie PDF

Program Rozwoju Zespołu Szkół - plik w formacie PDF

Procedury egzaminacyjne, kwiecień 2014 - plik w formacie PDF

Komunikat - egzamin gimnazjalny 2014 - plik w formacie PDF

Organizacja egzaminu gimnazjalnego - kwiecień 2014 - plik w formacie PDF

Plan pracy zespołu wychowawczego Zespołu Szkół w Gostycynie rok szkolny 2013/2014 - plik w formacie PDF

Kryteria ocen z zachowania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie - plik w formacie PDF

Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Gostycynie - plik w formacie PDF

Przykładowa tematyka narad klasowych w ramach realizacji programu wychowawczego Zespołu Szkół w Gostycynie

Klasa pierwsza

Klasa druga

Klasa trzecia

Ramowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Gostycynie

Regulamin Uczniowski

Regulamin porządkowy

Regulamin świetlicy

Regulamin dyskotek

Wstecz


Gimnazjum
im. Jana Pawła II
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. (052) 3346308
gostycyngim@op.pl

Logo


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie


Wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły zgłoś na maila dgiersz@wp.pl
Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

Logo

Mały poradnik życia
© Copyright 2005 by GwG - wszelkie prawa zastrzeżone!