Aktualności

Archiwum Newsów

Galeria

Plan lekcji nr 4
dla gim. i szk.podst.

Zmiany w planie

Kalendarium

Dokumenty

Wykaz podręczników

TIK

eTwinning

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Przyjaciele szkoły :)


Patron

Historia szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Rada Rodziców

Administracja

Dział techniczny

Dzwonki

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Klasy


Nasi absolwenci


Koła zainteresowań


Redakcja

Kontakt


Linki dla nauczycieli

Linki dla uczniów

Linki dla rodziców

Pogodazobacz księgę gości

dopisz się do księgi


Linki dla nauczycieli

Szkoła Współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Informacja o projekcie - Szkoła współpracy

Prof. M. Mendel - Rodzice w szkole

Wnioski badań

Wybrane wnioski z badania rodziców dzieci w wieku szkolnym


Współpraca szkół i instytucji w procesie wspierania młodzieży z zaburzeniami lękowymi w pokonywaniu trudności szkolnych

Metody pracy szkolnej z uczniami z zaburzeniami psychicznymi

Zniekształcenia poznawcze u dzieci z zaburzeniami lękowymi w wieku szkolnym

Prezentacja dr M. Dąbrowskiej


Biblioteczka nauczyciela - materiały z Rad Pedagogicznych

Tematy projektów edukacyjnych

Projekt edukacyjny jako metoda

Edukacja medialna

Niepełnosprawności

Skala ryzyka dysleksji (SRD) prof. Marty Bogdanowicz

Plan działań wspierających

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Test do badania techniki czytania głośnego dla klas I - VII (J.Konopnicki)

Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczących się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych - propozycja

Arkusz indywidualnego programu edukacyjnego - terapeutycznego


Schemat indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego

Schemat indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznegoOświata i edukacja

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Wydawnictwa edukacyjne

WSiP

Wydawnictwo Szkolne PWN

Nowa Era

Wydawnictwo TEMAT

Portale i serwisy edukacyjne

Interkl@sa

Oświata

Profesor.pl

Eduforum

Inne

Biblia

Malarstwo polskie

Internetowa Encyklopedia Multimedialna

Biblioteka Narodowa

Wirtualna Bibloteka Literatury Polskiej

Kuchnia polska


Gimnazjum
im. Jana Pawła II
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. (052) 3346308
gostycyngim@op.pl

Logo


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie


Wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły zgłoś na maila dgiersz@wp.pl
Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

Logo

Mały poradnik życia
© Copyright 2005 by GwG - wszelkie prawa zastrzeżone!